Główna Kierunki rozwoju


StrategiaKontakty zagranicznePerspektywy
W 1996 r. Rada Miejska przyjęła do realizacji "Strategię Rozwoju Białegostoku", wyznaczającą społeczno-gospodarcze kierunki rozwoju miasta do 2010 roku. "Strategia" jest podstawowym narzędziem, stymulującym rozwój gospodarczy miasta.
Wyzwania jednoczącej się Europy końca XX wieku wymagają odpowiedzi na szereg nowych pytań z dziedziny społeczno-politycznej i gospodarczej. Przyjęty przez władze miejskie dokument o kierunkach rozwoju Miasta wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom.
"Strategia..." stanowi pomost łączący Białystok z nowoczesną Europą. Jest to dokument na miarę XXI wieku.
Na uwagę zasługuje dynamika i otwartość polityki prowadzonej przez Władze Miasta. Obecnie Białystok posiada osiem miast partnerskich. W ramach związków partnerskich realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia.
Rokrocznie przedstawiciele miasta uczestniczą w zagranicznych imprezach, mających na celu m.in. nawiązywanie nowych kontaktów, szkolenie, poznawanie metod pracy i doświadczeń innych państw.


Strategia rozwoju Miasta |  Kontakty zagraniczne |  Perspektywy rozwoju |
|  Strona główna |  Mapa serwisu |  Poczta do nas |
Spojrzenie na miasto |  Wladze miasta |  Gospodarka |  Kultura |
Życie miasta |  Kierunki rozwoju |  Biuletyn Urzędu |  Informator lokalny |