GłównaPowrót Informator lokalny -> Administracja


MPKStrefaAdministracja

MPKPKSPKP

Białystok jest miastem wojewódzkim, w którym funkcjonuje wiele jednostek administracji rządowej i samorządowej. Listę adresową niektórych jednostek administracji przedstawiamy poniżej w następującym porządku:


Urząd Miejski
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Podlaski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
prokuratura, sądy i policja
straż pożarna
urzędy celne i skarbowe
urzędy pracy
inne urzędy terenowe


Urząd Miejski
15-950 Białystok
ul. Słonimska 1
tel. (0-85) 878-60-00
fax: (0-85) 741-43-24
e-mail: prezydent@um.bialystok.pl
Więcej informacji na temat władz miejskich oraz kontaktów zagranicznych miasta znajdą Państwo na stronach: Władze Białegostoku.


Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego
15-774 Białystok
ul. Hugo Kołłątaja 67
tel. (0-85) 664-02-22
fax: (0-85) 654-29-30
internet: www.tbs.bialystok.pl


Podlaski Urząd Wojewódzki
15-213 Białystok
ul. Mickiewicza 3/5
tel. (0-85) 741-59-78
fax: (0-85) 732-24-86
internet: www.bialystok.uw.gov.plUrząd Marszałkowski
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15 - 888 Białystok
tel. (0-85)74-85-100
fax: (0-85)74-85-101
internet: www.umwp-podlasie.pl

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
kancelaria - tel. (0-85) 740-39-87
sekretariat - tel. (0-85) 740-39-51
internet: www.powiatbialostocki.pl

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. A. Mickiewicza 3
15-213 Bialystok
tel. (0-85) 732-68-98, 732-77-14, 732-15-35
Internet: http://epodlasie.wipb.pl/biptest/sko_bialystok/bip/index.php

prokuratura, sądy i policja

Prokuratura Apelacyjna
15-213 Białystok
ul. A. Mickiewicza 5
tel. (0-85) 732-58-84
fax: (0-85) 732-79-13

Prokuratura Okręgowa
15-950 Białystok
ul. Kilińskiego 14
tel. centr. (0-85) 732-81-28
tel. sekr. (0-85) 732-56-60
fax: (0-85) 742-25-45

Prokuratura Rejonowa
15-950 Białystok
ul. Suraska 3
tel. (0-85) 742-12-21
fax: (0-85) 742-25-26

sądy:

Sąd Rejonowy
15-950 Białystok
ul. Skłodowskiej-Curie 1
tel. (0-85) 745-92-00 (centrala)

Sąd Okręgowy
15-950 Białystok
ul. Skłodowskiej-Curie 1
tel. (0-85) 745-92-00
internet: www.bialystok.so.gov.pl

Sąd Apelacyjny
15-213 Białystok
ul. Mickiewicza 5
tel. (0-85) 743-04-70

Naczelny Sąd Administracyjny
Białystok
ul. Sienkiewicza 69
tel. (0-85) 653-91-61

policja:

Komenda Wojewódzka Policji
15-950 Białystok
ul. H. Sienkiewicza 65
tel. (0-85) 675-40-11 (centrala)
Internet: http://www.bialystok.kwp.gov.pl/index.php

Komenda Miejska Policji
15-369 Białystok
ul. Gen. J. Bema 4
tel. (0-85) 745-59-97 (oficer dyżurny)

Rejonowy Areszt Śledczy
15-377 Białystok
ul. Kopernika 21
tel. (0-85) 742-29-45
fax: (0-85) 742-70-24


straż pożarna

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
15-062 Białystok
ul. Warszawska 3
tel. (0-85) 653-73-28
fax: (0-85) 653-72-16
Internet: http://www.straz.bialystok.pl/

Komenda Miejska Straży Pożarnej
15-062 Białystok
ul. Warszawska 3
tel. (0-85) 732-56-84

urzędy celne i skarbowe

Urząd Celny
15-399 Białystok
ul. Octowa 10
tel. (0-85) 745-86-66
fax: (0-85) 745-57-52
Internet: http://www.bialystok.uc.gov.pl/ucbialystok.html

Izba Celna
15-399 Białystok
ul. Octowa 2
tel. (0-85) 745-85-55
fax: (0-85) 745-85-99

urzędy skarbowe:

Izba Skarbowa
15-950 Białystok
ul. Słonimska 1
tel./fax: (0-85) 732-77-51
Internet: http://www.is.biaman.pl

Pierwszy Urząd Skarbowy
15-214 Białystok
ul. Świętojańska 13
tel. (0-85) 732-08-20
fax: (0-85) 741-63-18
Internet: http://www.pierwszyus.biaman.pl/

Drugi Urząd Skarbowy
15-502 Białystok
ul. Plażowa 17
tel. (0-85) 743-30-10, 743-36-40 (centrala)
tel. (0-85) 741-35-22 (sekretariat)
fax: (0-85) 741-34-89
Internet: http://drugius-bialystok.pbip.pl/

Podlaski Urząd Skarbowy
15-219 Białystok
ul. Świętojańska 13
tel. (0-85) 732-08-20
fax: (0-85) 741-40-52
Internet: http://www.pus.biaman.pl/

Urząd Kontroli Skarbowej
15-111 Białystok
Tysiąclecia Państwa Polskiego 8
tel. (0-85) 675-43-23
fax: (0-85) 675-43-65

urzędy pracy

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat w Białymstoku
15-483 Białystok
ul. Fabryczna 2
tel. (0-85) 664-21-46

Wojewódzki Urząd Pracy
15-354 Białystok
ul. Pogodna 22
tel. (0-85) 749-72-00
Internet: http://www.apraca.pl/biwu/index.htm

Powiatowy Urząd Pracy
15-005 Białystok
ul. Sienkiewicza 82
tel. (0-85) 741-51-81
fax: (0-85) 741-51-81 (centrala)
Internet: http://www.pup.powiatbialostocki.pl/

inne urzędy terenowe

Ministerstwo Skarbu Państwa
Delegatura w Białymstoku
15-085 Białystok
ul. Branickiego 17A
tel. (0-85) 732-79-81
tel./fax: (0-85) 732-23-87, 732-79-81

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli
15-267 Białystok
ul. Akademicka 4
tel. (0-85) 742-51-02
fax: (0-85) 742-55-06

Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych
15-703 Białystok
ul. Zwycięstwa 2
tel. centr. (0-85) 651-09-31
fax: (0-85) 651-09-14

Inspektorat Dozoru Technicznego
15-950 Białystok
ul. Jana Pawła II 57
tel. centr. (0-85) 652-01-53
tel./fax: (0-85) 651-46-67

Kuratorium Oświaty
15-950 Białystok
ul. Rynek Kościuszki 9
tel./fax: (0-85) 741-58-48
tel. (0-85) 741-59-02
Internet: http://www.kuratorium.bialystok.pl

Obwodowy Urząd Miar
15-396 Białystok
ul. Kopernika 89
tel. (0-85) 742-81-40
(0-85) 742-81-49

Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego
15-282 Białystok
ul. Piękna 1
tel. (0-85) 742-46-23
fax: (0-85) 742-51-94

Okręgowa Izba Lekarska
15-082 Białystok
ul. Świętojańska 7
tel. (0-85) 732-19-35
fax: (0-85) 732-71-72
Internet: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil50

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15-404 Białystok
ul. Młynowa 21
tel. (0-85) 742-80-52
tel. (0-85) 742-80-59
fax: (0-85) 743-52-68
Internet: http://www.bialystok.wiih.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
15-424 Białystok
ul. Lipowa 51
tel. (0-85) 652-04-71
fax: (0-85) 652-23-73
Internet: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/

Regionalna Izba Obrachunkowa
15-085 Białystok
ul. Branickiego 13
tel. (0-85) 732-41-02
fax: (0-85) 732-88-31
Internet: http://www.riobialystok.bip.i-g.pl/

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Farmaceutycznego
15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 3
tel./fax: (0-85) 742-30-66

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
15-264 Białystok
ul. Ciołkowskiego 2/3
tel./fax: (0-85) 742-53-78
Internet: http://www.wios.bialystok.pl/html/index.htm

Wojewódzki Konserwator Zabytków
15-565 Białystok
ul. Dojlidy Fabryczne 23
tel./fax: (0-85) 741-23-32

Urząd Statystyczny
15-875 Białystok
ul. Krakowska 13
tel. centrala: (0-85) 742-50-16
fax: (0-85) 742-41-08
Internet: http://sp.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Zarząd Okręgowy Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
15-950 Białystok
ul. Sienkiewicza 40
tel./fax: (0-85) 743-57-45

Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
15-085 Białystok
ul. J.K. Branickiego 25
tel. (0-85) 743-73-34

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
15-009 Białystok
ul. Legionowa 8
tel. (0-85) 732-60-11
fax: (0-85) 732-70-22
Internet: http://www.wsse.bialystok.pl

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
15-062 Białystok
ul. Warszawska 57
tel. (0-85) 732-52-36

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku
15-110 Białystok
ul. Kombatantów 4
Internet: http://witd.pbip.pl


Powrót |  Niezbędne telefony |  Strefa parkowania |  Administracja |
Komunikacja miejska |  Komunikacja PKS |  Komunikacja kolejowa |
|  Strona główna |  Mapa serwisu |  Poczta do nas |
Spojrzenie na miasto |  Wladze miasta |  Gospodarka |  Kultura |
Życie miasta |  Kierunki rozwoju |  Biuletyn Urzędu |  Informator lokalny |