Główna Władze miasta


RadaZarządUrzad

Insygnia

Mieszkańcy Miasta z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. Wszystkie rozstrzygnięcia podejmują oni w głosowaniu powszechnym poprzez wybory, referendum, bądź też za pośrednictwem organów władzy miejskiej.
Władza mieszkańców sprawowana jest poprzez przedstawicieli, którzy wybierani są w głosowaniu powszechnym do Rady Miejskiej. Organem wykonawczym Gminy jest Prezydent Miasta.


Rada Miejska |  Prezydent Miasta |  Urząd Miejski |  Insygnia Białegostoku |
|  Strona główna |  Mapa serwisu |  Poczta do nas |
Spojrzenie na miasto |  Wladze miasta |  Gospodarka |  Kultura |
Życie miasta |  Kierunki rozwoju |  Biuletyn Urzędu |  Informator lokalny |