Główna Życie miasta


NaukaZdrowieSport

Turystyka
Białystok jest regionalnym ośrodkiem akademickim i naukowym północno-wschodniej Polski. W jednostkach oświatowych Białegostoku zatrudnionych jest około 10,5 tysiąca osób. Stanowi to ok. 7,5% ogółu pracujących w mieście.
W mieście funkcjonuje 57 szkół podstawowych, 37 gimnazjów, 39 liceów ogólnokształcących, w tym 21 dla młodzieży oraz 15 uczelni wyższych, na których kształci się ponad 50 tys. studentów z kraju, w tym kilkuset obcokrajowców.
Największe z białostockich uczelni wyższych to: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.
Również w dziedzinie ochrony zdrowia Białystok odgrywa znaczącą rolę w regionie i w kraju. Białostocka Akademia Medyczna kształci lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i analityków medycznych dla całego makroregionu.
Ważną rolę w rozwoju społecznym odgrywa kultura fizyczna. W Białymstoku kulturą fizyczną mieszkańców zajmuje się kilkadziesiąt klubów sportowych, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Aeroklub Białostocki, Akademicki Związek Sportowy oraz ostatnio powstające katolickie kluby sportowe. Bazę sportową miasta stanowią stadiony, korty tenisowe, boiska, pływalnie, Ośrodek Sportów Wodnych oraz sztuczne lodowisko.


Nauka i oświata |  Zdrowie |  Sport i rekreacja |  Turystyka i wypoczynek |
|  Strona główna |  Mapa serwisu |  Poczta do nas |
Spojrzenie na miasto |  Wladze miasta |  Gospodarka |  Kultura |
Życie miasta |  Kierunki rozwoju |  Biuletyn Urzędu |  Informator lokalny |