GłównaPowrót Życie miasta -> Nauka i oświata -> Uczelnie Wyższe

Uczelnie Wyższe

 1. Akademia Medyczna
  Białystok
  ul. Kilińskiego 1
  tel. (0-85) 7485-400 (centrala),
  tel. (0-85) 7485-403 (sekretariat),
  fax: (0-85) 7485-416
  Internet: http://www.amb.edu.pl/

 2. Politechnika Białostocka
  15-458 Białystok
  ul. Wiejska 45 a
  tel. (0-85) 7469-000 (centrala)
  fax: (0-85) 7422-393
  Internet: http://www.pb.bialystok.pl/

 3. Uniwersytet w Białymstoku
  15-095 Białystok
  ul. Skłodowskiej-Curie 14
  tel. (0-85) 7457-000 (centrala)
  tel. (0-85) 7457-001 (Rektorat)
  fax: (0-85) 7447-749
  Internet: http://www.uwb.edu.pl/

 4. Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie
  Filia w Białymstoku

  15-324 Białystok
  ul. Kawaleryjska 5
  tel. (0-85) 7421-507 (centrala)
  tel./fax: (0-85) 7428-508 (sekretariat)
  Internet: http://chopin.man.bialystok.pl/

 5. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza
  Wydział Sztuki Lalkarskiej

  15-092 Białystok
  ul. Sienkiewicza 14
  tel. (0-85) 7435-398 (centrala),
  tel. (0-85) 7435-187 (sekretariat),
  fax: (0-85) 7435-353
  Internet: http://puppet.man.bialystok.pl/

 6. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
  15-472 Białystok
  ul. Ciepła 40
  tel. (0-85) 678-58-01 (centrala)
  fax: (0-85) 678-68-03
  Internet: http://www.wsfiz.edu.pl/

 7. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne
  15-077 Białystok
  ul. Warszawska 46
  tel. (0-85) 7482-029, 7416-448 (rektor), 7482-030 (wicerektor)
  Internet: http://www.awsd.bialystok.pl

 8. Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  15- 703 Białystok
  ul. Choroszczańska 31
  tel. (0-85) 6520-997 (dziekanat)
  Internet: http://www.wse.edu.pl

 9. Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie
  Wydział Zamiejscowy w Białymstoku

  15-333 Białystok
  ul. Zwierzyniecka 14, akademik Alfa, II piętro
  tel. (0-85) 746-91-43
  Fax: (0-85) 746-91-42
  Internet: http://www.wsd.com.pl

 10. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
  15-555 Białystok
  ul. Dojlidy Fabryczne 26
  tel. (0-85) 732-26-09
  fax: (0-85) 732-65-07
  Internet: http://www.wsap.bialystok.pl/

 11. Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku
  15-021 Białystok
  ul. Kamienna 17
  tel. (0-85) 7323-091
  http://www.wsmiiu.man.bialystok.pl

 12. Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku
  15-277 Białystok
  ul. Świętojańska 12
  tel. (0-85) 7322-225
  Internet: http://www.nkrr.bialystok.pl

 13. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
  15-950 Białystok
  ul. Jana Pawła II 91
  tel. (0-85) 742-01-99
  Internet: http://www.nwsp.bialystok.pl

 14. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
  Filia w Białymstoku

  15-950 Białystok
  ul. Hetmańska 8
  tel. (0-85) 652-55-64
  Internet: http://www.wsgn.pl

 15. Papieski Wydział Teologiczny
  Sekcja św. Jana Chrzciciela
  Studium Teologii w Białymstoku

  15-087 Białystok
  ul. Kościelna 2
  tel. (0-85) 732-12-24

 16. Wyższa Szkoła Kosmetologii
  15-950 Białystok
  ul. Antoniuk Fabryczny 1
  tel.: (085) 664-32-14
  Internet:http://www.wskosm.pl

 17. Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
  15-013 Białystok
  ul. Sobieskiego 3
  tel. (085) 7328-944
  Internet: http://www.wsm.pl

 18. Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku
  15-950 Białystok
  ul. Ogrodowa 23
  tel. (085) 7416-165 w. 50

 19. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych "Inter - Lingua" w Białymstoku
  15-003 Białystok
  ul. Sienkiewicza 77
  tel./fax: (085) 6752-484
  Internet: http://www.nkjo.bialystok.pl

GóraPowrót |  Nauka i oświata |  Zdrowie |  Sport i rekreacja |  Turystyka i wypoczynek |
|  Strona główna |  Mapa serwisu |  Poczta do nas |
Spojrzenie na miasto |  Wladze miasta |  Gospodarka |  Kultura |
Życie miasta |  Kierunki rozwoju |  Biuletyn Urzędu |  Informator lokalny |